Adatvédelmi tájékoztató

Az Ikelosz Kft.  (a továbbiakban: Adatkezelő) mint a www.ikelosz.hu  domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal, a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások, valamint az Adatkezelő által nyújtott egyéb szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

 

A Weboldal használatának megkezdésével, valamint az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybe vételével a Weboldalra látogató, valamint az Adatkezelő szolgáltatásai igénybe vevő felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata, illetve a szolgáltatások igénybevétele előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

1. Az Adatkezelő adatai 

Az adatok kezelője az Ikelosz Kft.

Székhelye: 1161.Bp. Tordai u. 10/a.
Képviseli: Kobelrausch György
E-mail címe: office@ikelosz.hu
Telefonszáma: 
+36-1-883-0443

2. A kezelt adatok köre

Regisztráció során

A Weboldal erre szolgáló felületén a Felhasználónak lehetősége van megadni adatait annak érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait igénybe tudja venni (a továbbiakban: Regisztráció). A Regisztráció során a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • teljes név*;
 • e-mail cím*;
 • jelszó*;
 • telefonszám*.

A Weboldalra lehetőség van a Felhasználó Linkedin profiljával is regisztrálni, valamint belépni, amelynek során a Felhasználó profiljában megadott személyes adatok közül a Felhasználó hozzájárulása esetén a következő adatokat kéri el a Weboldal: …

Adatkezelő adatbázisába lehetőség van oly módon is regisztrálni, hogy az Felhasználó az Álláshirdetésre történő jelentkezési eljárás során a visszaigazoló levélben szereplő jelölő négyzet kipipálásával és az ott megjelenő tájékoztatás elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő részére Felhasználói profilt hozzon létre és az általa az Álláshirdetésre jelentkezés céljából beküldött adatokat Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje és felhasználja, részére állásajánlatokat küldjön hozzájárulása visszavonásáig.

Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a Felhasználói profil létrehozásához való hozzájárulás nem feltétele az Álláshirdetésre jelentkezésnek.

Felhasználói profil 

A Regisztrációt követően a rendszer létrehozza az Felhasználó Felhasználói profilját, amely az alábbi adatokat tartalmazza:

 • az Felhasználó Regisztráció során megadott adatai,
 • az Felhasználó álláskereséssel kapcsolatban megadott adatai.

Álláshirdetésre jelentkezés

Adatkezelő az általa a Weboldalon, más weboldalakon, illetve más hirdetési felületeken (nyomtatott sajtó) meghirdetett állásajánlatokra érkező jelentkezések során benyújtott pályázati anyagokban foglalt személyes adatokat (önéletrajz, azonosító adatok, elérhetőségi adatok, végzettséggel, munkaviszonnyal, érdeklődéssel kapcsolatos adatok) kezeli az állásajánlatra jelentkezés feldolgozása során és céljából. A jelentkezés menete a következő: az Felhasználó adatait elküldi Adatkezelő részére az álláshirdetésben megjelölt e-mail címre, amelyet Adatkezelő e-mailben visszaigazol, továbbá a visszaigazoló levélben szereplő jelölő négyzet kipipálásával és az ott megjelenő tájékoztatás elfogadásával a Felhasználónak lehetősége van kifejezetten hozzájárulnia ahhoz, hogy Adatkezelő Felhasználó részére Felhasználói profilt hozzon létre és az Felhasználó által az Álláshirdetésre jelentkezés céljából beküldött adatokat Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje és felhasználja, részére állásajánlatokat küldjön hozzájárulása visszavonásáig. A Felhasználói profil létrehozásához való hozzájárulás nem feltétele az Álláshirdetésre jelentkezésnek.

Az álláshirdetésre jelentkezéssel kapcsolatos eljárás során Adatkezelő a következő adatokat kezeli:

 • személyes adatok:
  • fénykép;
  • lakcím;
  • születési év;
  • állampolgárság;
  • nem;
  • telefonszám.
 • tanulmányok:
  • végzettség típusa, neve, intézmény neve, befejezés időpontja;
  • IT ismeret, certifikáció;
  • nyelvtudás: nyelv, szint, megszerzés ideje;
  • jogosítvány típusa, megszerzés ideje;
  • egyéb ismeretek.
 • munkatapasztalat:
  • foglalkoztató cég neve;
  • munkakör megnevezése;
  • munkavégzés címe;
  • foglalkoztatás ideje;
  • munkakör leírása.

Kapcsolatfelvétel:

A Weboldalon elérhető Kapcsolat menüpont alatt a Felhasználónak lehetősége van megadni adatait annak érdekében, hogy tájékoztatást kapjon a Weboldalon kínált szolgáltatásokkal, illetve az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatban (a továbbiakban: Kapcsolatfelvétel). A Kapcsolatfelvétel során a következő személyes adatok megadására van lehetőség (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • teljes név*;
 • e-mail cím*;
 • telefonszám;
 • melyik területen tevékenykedik;
 • milyen szolgáltatás keltette fel érdeklődését;
 • üzenet.

Adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

3. Az adatkezelés célja

Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a következő célokra használja fel az adatokat:

 • Regisztráció során: az adatkezelés célja a Weboldal szolgáltatásainak biztosítása, Felhasználói profil létrehozása, Felhasználókkal kapcsolatos adatbázis létrehozása.
 • Felhasználói profil létrehozása esetén az adatkezelés célja 
  • a Felhasználói profilban tárolt adatok, önéletrajzok kezelése, módosítása, törlése;
  • az adatok felhasználása álláshirdetésre jelentkezés céljából, álláskeresések beállítása, állásajánlatok mentése, továbbá kapcsolattartás a Felhasználóval, értesítés küldése képzettségének, adottságainak és igényeinek megfelelő állásajánlatokról, munkalehetőségekről;
  • az Felhasználó szakmai fejlődésének nyomon követése és elősegítése
 • Álláshirdetésre jelentkezés esetén az adatkezelés célja
  • a megjelölt állásajánlattal kapcsolatban a Felhasználóval való kapcsolattartás;
  • adatainak, önéletrajzának, pályázati anyagának a megjelölt állásajánlatot meghirdető munkáltató részére történő továbbítása a Felhasználó hozzájárulása alapján;
  • az Adatkezelő által közzétett álláshirdetéssel kapcsolatos kiválasztási eljárás lefolytatása;
  • erre vonatkozó külön hozzájárulása esetén az Felhasználóra vonatkozó Felhasználói profil létrehozása, Felhasználó betöltendő munkaviszony szempontjából jelentős képzettségének, adottságainak és igényeinek feltárása; a Felhasználó részére érdeklődésének, illetve képzettségének, adottságainak és igényeinek megfelelő állásajánlat közvetítése.

4. Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így a Regisztráció, a Felhasználói profil esetében esetén addig kezeli, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez, illetve a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását.

Álláshirdetésre jelentkezés esetén Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így konkrét allásajánlat esetén az állásajánlattal kapcsolatos eljárás befejezéséig, a pályázat eredményéről történő kiértesítésig kezeli, illetve – ha a Felhasználó ehhez az Álláshirdetésre jelentkezés során kifejezetten hozzájárult – a Felhasználó részére érdeklődésének, illetve választásának megfelelő állásajánlat közvetítése esetén az adatkezelés céljának fennállása alat, illetve addig kezeli, amíg az Felhasználó nem kéri adat törlését vagy vonja vissza hozzájárulását.

5. Adattovábbítás

Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatások teljesítése érdekében, meghatározott álláshirdetésre történő jelentkezés esetén a Felhasználó Regisztráció, illetve az álláshirdetésre jelentkezés során megadott adatai közül a jelentkezés elbírálásához szükséges adatokat – név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, iskolai végzettség, nyelvtudás, korábbi munkahelyek, születési adatok – átadja annak a munkáltatónak, amely az álláshirdetésben meghatározott állást meghirdette (a továbbiakban: Munkáltató).

Adatkezelő kijelenti, hogy az adatok Munkáltató részére történő átadását követően ezen adatok Munkáltató általi kezelésének jogszerűsége tekintetében felelősséget nem vállal. A Felhasználó a Munkáltató adatkezelésével kapcsolatban felvilágosítást a Munkáltató honlapján, illetve egyéb elérhetőségein kaphat.

6. A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Regisztráció, a Felhasználói profil használata, illetve az Álláshirdetésre történő jelentkezés során Felhasználó hozzájárul, hogy Adatkezelő a személyes adatait a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése az Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

A Felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg a Weboldalon, illetve az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele során. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése.

7. Adatbiztonság

Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználó hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja. 

Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy az Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják. 

8. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A Felhasználó adatainak megismerésére az Adatkezelő, valamint azon Munkáltatók jogosultak, amely Munkáltatók részére történő adattovábbításhoz a Felhasználó kifejezetten hozzájárult. 

A személyes adatok megismerésére Adatkezelő által igénybe vett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók végzik:

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

9. A Felhasználó jogai

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben a … e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: … mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol. 

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén a … e-mail címen vagy a … postai címen, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az Felhasználót.

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – a … e-mail címén vagy postai úton a … postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően – a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott személyes adatok kivételével – haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) munkanapon belül gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából. 

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

10. Jogorvoslati lehetőségek

Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban a Felhasználó úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írni az office@ikelosz.hu e-mail címre, vagy a 1161.Budapest, Tordai u 10/a. postai címre.

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél 

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)
 • bíróságnál.

11. Egyéb rendelkezések 

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs Felhasználórendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakat a Felhasználók előzetes értesítése mellett módosítsa.

Budapest, 2017. június

Ikelosz Kft.
Adatkezelő